Unlimited! Zaproszenie na międzynarodową konferencję o dostępności wydarzeń

W imieniu Uniwersytetu w Antwerpii zapraszamy na konferencję poświęconą dostępności eventów. Konferencja odbędzie się 29 kwietnia 2016 roku w Belgii pod hasłem Unlimited.  W jej komitecie naukowym jest Monika Szczygielska, pomysłodawca Dostępni.eu. Już dziś można nadsyłać propozycje wystąpień.
Od Organizatorów: Dostępność szybko staje się dziś standardową i integralną częścią wielu wydarzeń na żywo. Projekt Unlimited chciałby oddać hołd temu rozwojowi i nakreślić mapę aktualnego stanu gry, skupiając się m.in. na audiodeskrypcji, napisach dla niesłyszących i języku migowym.

Badania (www.adlabproject.eu) pokazały, że dostępność wydarzeń staje się coraz bardziej powszechna na całym świecie. Niemniej jednak istnieje wielka różnica w sposobie i tempie, w jakim dostępność jest rozwijana oraz w dziedzinach, w których zyskuje ona na znaczeniu. W rzeczywistości, kierunek zmian i ich odmienność mogą mieć kluczowe znaczenie dla dostępności. Priorytetowe rodzaje i formy dostępności mogą różnić się w zależności od regionu i kraju, a dostępność nie zawsze jest nakierowana na potrzeby grup docelowych. Może mieć to związek ze sposobem, w jakim inicjatywy są wspierane i dotowane przez władze samorządowe i/lub rządowe. A to ma z kolei wpływ na zakres dostępnych konstrukcji, na przykład pod względem ilości produkcji, które są udostępnione w pierwszej kolejności, czy też czy dostępność jest realizowana przez wolontariuszy lub profesjonalistów i w jakim stopniu rozwiązania technologiczne odgrywają w nich rolę. Ostatni, ale nie mniej ważny, jest lobbing organizacji, który okazuje się być kluczowy dla rozszerzenia przepisów i podniesienia jakości dostępności podczas wydarzeń na żywo.

Organizatorzy Sympozjum zapraszają do zaangażowania się w projekt naukowców, praktyków, fachowców, inwestorów, decydentów i użytkowników projektowania włączającego i dostępnej postprodukcji dla teatru, baletu, występów hybrydowych, sportowych i innych wydarzeń (kulturalnych) realizowanych na żywo, które są (lub powinny być) dostępne.

Propozycje wystąpień można wysyłać do 1 października przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Uniwersytetu w Antwerpii.

Prawo

Dostępne www z UE

W Parlamencie Europejskim trwają  prace nad dostępnością stron www sektora publicznego. Dyskusja toczy się w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. W pracach nad dyrektywą uczestniczy europoseł Rafał Trzaskowiski, z...

Urząd przyjazny Głuchym

Od 1 kwietnia 2012 roku obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach wspierania komunikacji. Nowe prawo zobowiązuje m.in. organy administracji publicznej do pomocy osobom głuchym i głuchoniewidomym w kontakcie z urzędem.

Co oznacza e-dostępna strona www?

Serwis e-dostępny to serwis, który nie dyskryminuje żadnej grupy społecznej. Dostosowanie serwisu do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oznacza, że został on opracowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0 opracowanymi przez...