Co oznacza e-dostępna strona www?

01-05-2012
Serwis e-dostępny to serwis, który nie dyskryminuje żadnej grupy społecznej. Dostosowanie serwisu do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oznacza, że został on opracowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0 opracowanymi przez W3C, do których odwołuje się europejskie i polskie prawo.

Stworzenie dostępnego serwisu www obejmuje przystosowanie go do potrzeb:

 • niewidomych, niedowidzących, daltonistów
 • niedosłyszących, głuchych oraz głuchoniemych,
 • osób niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie,
 • osób z ADHD,
 • dyslektyków,
 • osób starszych,
 • społeczności z biednych regionów,
 • osób korzystających ze starych typów komputerów lub starszej wersji oprogramowania (m.in. korporacje, banki, instytucje),
 • osób korzystających z przeglądarek tekstowych, komputerów handheld oraz innych urządzeń mobilnych.

Korzyści z posiadania e-dostępnej strony:

wizerunkowe:
 • budowa wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie, przyjaznej i wrażliwej na potrzeby grup narażonych na wykluczenie cyfrowe,
komercyjne:
 • poszerzenie grupy użytkowników:
  • o osoby z dysfunkcjami wzroku - przez dostosowanie kodu strony do potrzeb screenreaderów (programów czytających),
  • o osoby dotknięte daltonizmem - dzięki prawidłowemu użyciu koloru i kontrastu,
  • o osoby głuche - dzięki dbałości o czytelność i zrozumiałe ujęcie treści oraz opatrzenie materiałów wideo i plików dźwiękowych tłumaczeniem migowym lub alternatywnym tekstem,
  • o osoby niepełnosprawne ruchowo, dla których skomplikowana struktura nawigacyjna bywa często barierą,
  • o osoby niedowidzące - dzięki możliwości powiększania czcionek oraz dodanie wersji o mocnym kontraście.
 • dostępność w większości przeglądarek, w tym starszych, mniej popularnych,
 • poprawne działanie przy wolnym łączu, mobilnym internecie, przeglądarkach w telefonach komórkowych,
 • wyższa pozycja w wyszukiwarkach internetowych, osiągana dzięki bezbłędności kodu źródłowego, odpowiedniemu opisaniu linków i pól formularzy,
 • obniżenie kosztów utrzymania strony na serwerze (dzięki przejrzystej strukturze strona www staje się "serwisem lekkim”).

Od 2006 roku e-dostępność jest przedmiotem deklaracji i wytycznych instytucji UE, które w inicjatywie i2010 oraz Europejskiej Agendzie Cyfrowej dają czas do 2015 r. na dostosowanie stron istotnych z punktu widzenia interesu publicznego. Od 2010 polskie prawo narzuca ten obowiązek administracji publicznej. Rozporządzenie określające standardy dostępności obowiązuje od 2012 roku. Również ratyfikowany przez UE, podpisany przez Polskę w 2007 r. traktat ONZ - Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych wprowadza obowiązek e-dostępności stron www oraz mediów. Polska ratyfikowała konwencję w 2012 roku. Zarówno dokumenty polskie jak i unijne w zakresie dostępności odwołują się do standardów wypracowanych przez Konsorcjum W3C.

Podstawy prawne:


Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 roku (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych dnia 12 kwietnia 2012 roku

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (ONZ)

Europejska Agenda Cyfrowa (UE)


Standardy W3C:
 

O Konsorcjum World Wide Web (W3C) po polsku
Web Accessibility Initiative (WAI)
Standardy WCAG

Podręczniki:
 

WCAG 2.0 - Podręcznik Fundacji Widzialni


Aktualności

Czytanieobrazow.pl – sztuka bez barier!

Nie ważne gdzie jesteś, dzięki stronie i aplikacji Czytanie Obrazów zawsze masz dostęp do kultury. Dowiedz się, co interesującego możesz zobaczyć. Zaplanuj wizytę. Weź udział w wydarzeniach kulturalnych.

Unlimited! Zaproszenie na międzynarodową konferencję o dostępności wydarzeń

W imieniu Uniwersytetu w Antwerpii zapraszamy na konferencję poświęconą dostępności eventów. Konferencja odbędzie się 29 kwietnia 2016 roku w Belgii pod hasłem Unlimited.  W jej komitecie naukowym jest Monika Szczygielska, pomysłodawca Dostępni.eu. Już dziś można nadsyłać propozycje wystąpień.

Kanonizacja JP2 z napisami na żywo

Msza kanonizacyjna Jana Pawła II i Jana XXIII (27 kwietnia, godz. 10) będzie transmitowana w Internecie z napisami na żywo w czterech językach: polskim, angielskim, włoskim i hiszpańskim. Transmisja na stronie: www.respeakingonair.org.