Urząd przyjazny Głuchym

02-05-2012
Od 1 kwietnia 2012 roku obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach wspierania komunikacji. Nowe prawo zobowiązuje m.in. organy administracji publicznej do pomocy osobom głuchym i głuchoniewidomym w kontakcie z urzędem.
Ustawa daje osobie niesłyszącej, niedosłyszącej czy głuchoniewidomej, prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika: w urzędach, sądach, placówkach służby zdrowia (także w ratownictwie medycznym oraz publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych), policji, straży gminnej i straży pożarnej (także ochotniczej).

Potrzebę skorzystania z tłumacza należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Tłumacze zobowiązani są do zachowania poufności zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Do innych środków wspierających komunikację ustawa zalicza:
  • pocztę elektroniczną i przesyłanie faksów;
  • przesyłanie wiadomości tekstowych (SMS, MMS lub przez komunikatory internetowe);
  • komunikację audiowizualną z wykorzystaniem komunikatorów internetowych;
  • strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Ustawa nakazuje także podmiotom zobowiązanym upowszechnianie informacji o usługach oferowanych osobom niesłyszącym m.in. w BIP, na stronach www oraz w miejscach publicznie dostępnych.


Podstawa prawna:


Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych

Informacja i rejestr tłumaczy w Twoim województwie:


woj. dolnośląskie
woj. kujawsko-pomorskie 
woj. lubelskie
woj. lubuskie
woj. łódzkie 
woj. małopolskie
woj. mazowieckie
woj. opolskie
woj. podkarpackie
woj. podlaskie
woj. pomorskie
woj. śląskie
woj. świętokrzyskie
woj. warmińsko-mazurskie
woj. wielkopolskie
woj. zachodniopomorskieAktualności

Czytanieobrazow.pl – sztuka bez barier!

Nie ważne gdzie jesteś, dzięki stronie i aplikacji Czytanie Obrazów zawsze masz dostęp do kultury. Dowiedz się, co interesującego możesz zobaczyć. Zaplanuj wizytę. Weź udział w wydarzeniach kulturalnych.

Unlimited! Zaproszenie na międzynarodową konferencję o dostępności wydarzeń

W imieniu Uniwersytetu w Antwerpii zapraszamy na konferencję poświęconą dostępności eventów. Konferencja odbędzie się 29 kwietnia 2016 roku w Belgii pod hasłem Unlimited.  W jej komitecie naukowym jest Monika Szczygielska, pomysłodawca Dostępni.eu. Już dziś można nadsyłać propozycje wystąpień.

Kanonizacja JP2 z napisami na żywo

Msza kanonizacyjna Jana Pawła II i Jana XXIII (27 kwietnia, godz. 10) będzie transmitowana w Internecie z napisami na żywo w czterech językach: polskim, angielskim, włoskim i hiszpańskim. Transmisja na stronie: www.respeakingonair.org.